ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BUILDINGS OF GERRIT JAN DE JONGH
IMAGES | MAP


 
G.J. (GERRIT JAN) DE JONGH
1845 - 1917

PUBLICATIONS:
Rotterdamsch Jaarboekje 1918; Rotterdamsch Jaarboekje 1968; Biografisch Woordenboek van Nederland deel 1; J. Nieuwenhuis - Mensen maken een stad, 1955; L. de Klerk, P. van de Laar, H. Moscoviter - G.J. de Jongh. Havenbouwer en stadsontwikkelaar in Rotterdam, Bussum 2008