ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BUILDINGS OF AD VAN DER STEUR
IMAGES | MAP


 
A. (AD) VAN DER STEUR
1893 - 1953


SEE ALSO:
DSBV
Willem Herman de Groot
Gemeentewerken Rotterdam

PUBLICATIONS:
A.C. Vreugdenhil - De Maastunnel, Haarlem s.a.; Rotterdams Jaarboekje 1954 p. 222; A. Gielen - Ad van der Steur (1893-1953), Rotterdam 2002; Architecten in Nederland van Cuypers tot Koolhaas, Amsterdam/Gent 2005; Bouwkundig Weekblad 1954-1/2