ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
BUILDINGS OF JAN DUIKER
IMAGES | MAP


 
J. (JAN) DUIKER
1890 - 1935


SEE ALSO:
Bernard Bijvoet

PUBLICATIONS:
Forum 1972-5/6; Perspecta 13/14; G. Milelli - Zonnestraal Il sanatorio di Hilversum, Bari 1978; Duikergroep Delft - J. Duiker bouwkundig ingenieur, Rotterdam 1982; M. Casciato - Johannes Duiker 1890-1935, Le Scuole, Roma 1982; R. Zoetbrood - Jan Duiker en het sanatorium Zonnestraal, Amsterdam 1984; T. Idsinga - Zonnestraal, Amsterdam 1986; J. Molema - Ir. J. Duiker, Rotterdam 1989; A. Hofmans - Herinneringen aan Jan Duiker, Lelystad/Rotterdam 1990; R. Bullhorst e.a. - Duiker in Den Haag, Den Haag 1999; M. Bayón - Jan Duiker. Inside of the Cineac. Amsterdam 1934, Madrid 2000; Architecten in Nederland van Cuypers tot Koolhaas, Amsterdam/Gent 2005; Biografisch Woordenboek van Nederland deel 4; Forum 1972-5/6; Architectural Review 1985-1; Casabella 1989-11