MAP - IMAGES  - NEXT PROJECT
ARCHITECTUURGIDS.NL / ARCHITECTUREGUIDE.NL
HOUSING BLOCK DE GRENS
W.H. SPRUYT, G. DEN BUTTER, 1947-1951, Rotterdamsedijk 3-187, Schiedam
Woongebouw De Grens / Housing Block De Grens ( W.H. Spruyt, G. den Butter )
© 2011 Ossip van Duivenbode

ARCHITECT(URAL OFFICE):
Gijsbert den Butter
Willem Hendrik Spruyt

BUILDING TYPE:
Housing